11. mezinárodní výstava obranných a bezpečnostních technologiíFUTURE FORCES 2014

uvádí
FUTURE CRISES

 
  FUTURE CRISES  
 

Vážené dámy, vážení pánové,

jménem organizátorů a partnerů výstavy FUTURE FORCES 2014 a mezinárodní konference FUTURE CRISES – ministerstva obrany, náčelníka Generálního štábu, velitelství NATO, Evropské obranné agentury (EDA), AFCEA, Národního bezpečnostního úřadu, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru, a dalších domácích i zahraničních institucí mi dovolte pozvat Vás k účasti na nejvýznamnější konferenci o bezpečnosti státu, krizovém řízení a kybernetické bezpečnosti, která se uskuteční v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti v Praze.

V průběhu tří konferenčních dnů se seznámíte s možnými hrozbami, aktuálními trendy a nejnovějšími strategiemi a postupy v prevenci, obraně či legislativě. V souvislosti se schválením kybernetického zákona budete mít jednu z prvních příležitostí diskutovat z něj vyplývající dopady a nutné kroky v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Témata konference:
1. den – OBRANA A BEZPEČNOST

 • Budoucí hrozby, mezinárodní vojenská spolupráce a aktuální výzvy
 • Budování perspektivních ozbrojených sil
 • Bezpečnostní politika a vojenská strategie v dynamickém mezinárodním prostředí
 • Současné a budoucí strategie kybernetické bezpečnosti

2. den – BEZPEČNOST A OCHRANA KRITICKÉ INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURY STÁTU

 • Krizové řízení jako cesta k vypořádání se s hrozbami a katastrofami
 • Budoucí obchodní příležitosti v oblasti bezpečnosti a krizového řízení
 • Stav identifikace kritické informační infrastruktury v ČR
 • Jak se subjekty kritické informační infrastruktury mohou připravit na nový zákon o kybernetické bezpečnosti?

3. den – KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

 • Vize a výzvy v kybernetické obraně a bezpečnosti
 • Nová strategie kybernetické bezpečnosti a její legislativní rámec
 • Vzdělávání a mezinárodní spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • Hodnocení aktivní kybernetické obrany v předcházení a eskalaci konfliktů
 • Budoucí hrozby, očekávaná řešení a potenciální obchodní příležitosti

Pro detailní program konference prosím klikněte zde. Aktuální seznam potvrzených řečníků, odborných garantů a členů programového výboru naleznete zde. Detailní informace ke konferenci jsou ke stažení v PDF souboru zde.

 
   
 

Výběr řečníků, se kterými se budete moci setkat a diskutovat aktuální témata:

 • Robin “Montana” WILLIAMS, CWDP, Chief, National Cybersecurity Education & Awareness Branch, Department of Homeland Security, USA
 • Ing. Dušan NAVRÁTIL, ředitel Národního bezpečnostního úřadu České republiky
 • Armádní generál Ing. Petr PAVEL, M. A. náčelník Generálního štábu Armády České republiky
 • Ernest L. MCDUFFIE, Ph.D., Lead for the National Initiative for Cybersecurity Education (NICE), USA
 • Prof. Radica GAREVA, Ph.D., State Adviser for Communication Systems Management, Ministry of Defence, the Republic of Macedonia
 • K. Harald DRAGER, President TIEMS, NOR
 • MGen. Thomas FRANZ, Deputy Chief of Staff, CIS and Cyber Defence, SHAPE
 • LtGen. (Ret.) Rober SHEA, USMC, President, AFCEA International
 • Brigádní generál Miloš SVOBODA, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
 • Adnan KULOVAC, M.Sc., Head of INFOSEC – CIS security department, Ministry of Security, Bosna & Hercegovina
 • plk. Daniel MIKLÓS, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
 • Ing. Tomáš KLAČER, MERO, CZE
 • Piotr PLUTA, CISCO Systems, POL
 • Robert KOSLA, Regional Director, Public Safety, National Security, Defence, Microsoft Central and Eastern Europe HQ, POL
 • a další, viz aktuální seznam oficiálních delegátů

QUICK LINKS K VÝSTAVĚ A KONFERENCI

 

 
  Od Mezinárodního koordinačního centra (ICC) FUTURE FORCES Exhibition & Conference 2014.