Nahoru

Koncept

Výstava a konference FUTURE FORCES 2014 (FF14) je vysoce uznávaná mezinárodní akce v oblasti obrany a bezpečnosti organizovaná každé dva roky v Praze pod záštitou a za podpory Ministerstva obrany ČR a náčelníka generálního štábu, civilních a vojenských částí NATO HQ, EDA, EUROPOL, FBI, FSMTC, European GNSS Agency, CAA, AFCEA, EMPA a dalších národních i mezinárodních institucí.

Filozofie projektu FF14 následuje původní záměr výstavy a je v souladu s hlavními cíli a klíčovými úkoly Aliance a jejích partnerů v rámci Connected Forces Initiative, Smart Defence, řešení potenciálních krizí a Lessons Learned z posledních operací. Vystavovatelé a návštěvníci tak budou nadále součástí atmosféry obchodování, sdílení informací a navazování nových kontaktů. Součástí doprovodného programu výstavy je mezinárodní konference, odborné workshopy, dynamické ukázky a panelové diskuse. Program je primárně zaměřen na témata týkající se současných a budoucích potřeb ozbrojených a bezpečnostních složek.

Jedinečné místo setkávání zástupců průmyslu, veřejného sektoru a expertů.

FF14 se bude účastnit celá řada vystavovatelů, kteří budou mít příležitost prezentovat své nejnovější technologie a řešení relevantním návštěvníkům. Odborníci přiblíží vystavovatelům nadcházející akviziční programy, nejnovější standardizační a kvalitativní požadavky.

Hlavní zaměření expertů

FF14 je výstava, která sdružuje průmyslové, vojenské a civilní odborníky. Vystavovatelům jsou k dispozici zástupci vládních úřadů, vojenského výzkumu a vývoje, logistiky, vyzbrojovacích a akvizičních úřadů.