Nahoru

Slovo ministra obrany

Martin Stropnický

Vážení přátelé,

mezinárodní výstava a konference Future Forces 2014 svým obsahem a zaměřením bezprostředně navazuje na několik ročníků výstavy Future Soldier a řadu dalších úspěšných projektů z oblasti obrany a bezpečnosti, které se v České republice uskutečnily od poloviny 90. let minulého století.

Současná bezpečnostní situace, stejně jako výzvy a rizika v oblasti bezpečnosti v nejbližších letech, budou i nadále vyžadovat komplexní přístup a mezinárodní spolupráci při jejich předcházení, případně řešení. Vedle politických a diplomatických nástrojů zůstanou vojenské schopnosti bezesporu jedním z klíčových faktorů řešení krizí. Základem při zajišťování obrany a bezpečnosti proto i nadále bude výstavba a rozvoj vojenských schopností za podpory obranného a bezpečnostního průmyslu, ale také široká mezinárodní multilaterální, regionální a bilaterální spolupráce.

Vojenské schopnosti však nejsou a nemohou být jediným nástrojem k zajištění bezpečnosti. Při zajišťování bezpečnosti a při řešení krizových situací stále roste i úloha a význam civilních aktérů a spolu s tím dále narůstá i důležitost vzájemné spolupráce v národní i mezinárodní rovině. Mezinárodní výstava Future Forces 2014 proto jistě osloví i bezpečnostní komunitu veřejné správy, akademické obce i firmy, pracující na projektech ve veřejném zájmu.

Výstava Future Forces 2014 je i příležitostí k představení současného stavu a cílů rozvoje Armády České republiky a domácího obranného a bezpečnostního průmyslu odborné i široké veřejnosti, ať již v průběhu samotné výstavy, či při řadě doprovodných aktivit, na kterých se společně s rezortem Ministerstva obrany podílejí i sami vystavovatelé a další subjekty.

Závěrem mi dovolte vyslovit přesvědčení, že jedenáctý ročník pražské mezinárodní výstavy nejen představí soudobé a budoucí trendy v oblasti obrany a bezpečnosti, ale také naváže na nesporný úspěch předcházejících projektů a opět se stane vítanou příležitostí pro setkání předních odborníků ze států NATO, EU a dalších vybraných partnerů na poli zajišťování obranyschopnosti a bezpečnosti, stejně jako zástupců obranného a bezpečnostního průmyslu, vojáků a výzkumníků.

Martin Stropnický
Ministr obrany