Nahoru

Tiskové zprávy

Archiv newsletterů

Expertní skupina Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky (MLCC) bude jednat v rámci FUTURE FORCES 2014 v Praze

21-01-2014 FUTURE FORCES Exhibition & Conference 2014, výstava a konference o aktuálních a budoucích trendech v oblasti obrany a bezpečnosti, těsně spjatá s expertní komunitou, bude hostit nejpočetnější setkání odborníků z oblasti logistiky.

Jedním z hlavních témat výstavy, která proběhne od 15. do 17. října 2014 v České republice na výstavišti PVA EXPO PRAHA, bude oblast mezinárodních logistických operací, standardizace, kodifikace, přepravy, zásobování materiálem a pohonnými hmotami a Smart Energy. FF14 přivádí do Prahy zasedání Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky (MLCC) a s ní i setkání nejvyšších logistiků a nákupčích z oblasti logistiky z více než 11 zemí světa. Opravdové špičky z oboru zde budou projednávat závěry z nedávného největšího logistického cvičení v dějinách NATO a budoucí výzvy v rámci logistických operací.

Výstavu bude doprovázet odborný program zahrnující workshopy, semináře a živé ukázky za účasti odborníků, vědců, členů národních úřadů pro vyzbrojování a zástupců vlád z více než 80 zemí. Kromě témat týkajících se logistiky bude odborný program zaměřen i na oblast Vojáka 21. století, bezpilotních prostředků a ochrany proti zbraním hromadného ničení.

V době konání FUTURE FORCES Exhibition & Conference 2014 se v Praze uskuteční také zasedání jedné z nejdůležitějších expertních pracovních skupin NATO - AC/225 LCG DSS (Dismounted Soldier Systems).

Účast expertní skupiny Dismounted Soldier Systems na výstavě FUTURE FORCES je mezi podobně zaměřenými událostmi v Evropě výjimečná. Závěry plynoucí z jednání expertních skupin ovlivňují dlouhodobé požadavky členských států NATO a jejich partnerů na vybavení ozbrojených sil a mají dopad na výrobní programy firem i jejich dodavatelů, kteří se na národních projektech vojáka budoucnosti podílejí.

Skupina LCG DSS čítá na 150 členů z 35 zemí, mezi jejichž působnost patří stanovování požadavků na vybavení vojenských jednotek v oblasti malorážních zbraní a optiky, munice, neletálních zbraní, bojové výstroje a vybavení, komunikační techniky, vědy a nových technologií, a to především na základě tzv. Lessons Learned ze současných vojenských operací.

V Praze se tak představí akviziční plány a aktuální potřeby v oblasti ochrany, výstroje, výzbroje a komunikačních prostředků pro vojáky, přičemž výsledky těchto jednání lze využít i pro další bezpečnostní složky státu a prvky integrovaného záchranného systému. Zejména v oblasti výzkumu materiálů určených pro výstroj a ve vývoji komunikačních prostředků dochází ve všech bezpečnostních složkách k velkým překryvům.

V Praze budou jednat také experti na CBRN

Přes 50 expertů ze skupiny NATO Joint Chemical Biological Radiological Nuclear Defence Capability Development Group se v Praze zaměří na budoucí hrozby a výzvy v oblasti CBRN. Připravovaný workshop nabídne mimo jiné témata CBRN Capability Development, CBRN Functional Services, Warning, Reporting & Hazard Prediction of CBRN Incidents, CBRN Physical Protection a CBRN Medical.

Spojení výstavy FUTURE FORCES 2014 s aktivním zapojením expertních skupin přináší vystavovatelům i odborným návštěvníkům špičkový doprovodný program, který reflektuje aktuální trendy a potřeby v oblasti obrany a bezpečnosti. Zároveň však představuje témata, kterým budou armády, policie a ostatní složky integrovaného záchranného systému v budoucnu čelit. Doprovodný program zahrnuje Open NATO Future Soldier Workshop, Open NATO CBRN Workshop, Unmanned Systems Workshop a Capable Logistician Workshop.

Samostatnou kapitolu doprovodného programu tvoří mezinárodní konference Future Crises navazující na původní konferenci Future of Cyber, jež probíhá pod odbornou garancí a za spoluúčasti pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti AFCEA. Mezi hlavní témata bude patřit kybernetická bezpečnost, ochrana dat v mobilních sítích, ochrana kritické infrastruktury, vnitřní bezpečnost země a krizový management.

FF14 bude hostit i významné představitele z vrcholných struktur NATO a aliančních partnerů, EU a nově také zástupce zemí s rychle rostoucím komerčním potenciálem z Latinské Ameriky a Asie.

Příležitost získat nové kontrakty

FUTURE FORCES jako specializovaná B2B výstava pomáhá vystavovatelům najít nové obchodní příležitosti a navázat osobní kontakty, předvést své produkty a technologie relevantním zájemcům či získat přehled o tom, kam směřovat svůj výzkum a výrobní potenciál. Pečlivě budovaný program a blízká spolupráce s ministerstvem obrany ČR, NATO HQ a EDA láká do Prahy nejen vojenské a civilní experty, ale také nákupčí a obchodníky hledající nové dodavatele.

Oproti jiným podobným výstavám, kterých se účastní tisíce firem, mají v Praze všichni vystavovatelé jedinečnou šanci osobně oslovit experty a oficiální delegace a v klidu jim demonstrovat své exponáty. Organizátoři FF14 nabízí vystavovatelům možnost sjednání bilaterálních setkání s experty a obchodníky dle jejich přání.

Detailní informace o výstavě a konferenci FUTURE FORCES 2014 najdete na www.natoexhibition.org.